Realizujemy kompleksową obsługę celną przewożonych ładunków w zakresie przygotowania dokumentacji celnej, zgłoszeń celnych obsługiwanych ładunków, zabezpieczenia i regulowania należności wynikających z długu celnego.

– Miejsce Uznane Urzędu Celnego

– Magazyn Czasowego składowania
– Monitoring
– Zaplecze techniczne

– Agencja celna
– Odprawy celne w imporcie
– Odprawy celne w Eksporcie w systemie ECS
– Odprawy celne tranzytowe NCTS