DOMA SERVICES
– ZARYS

Przedmiotem działalności Doma Services jest dystrybucja przesyłek drobnicowych oraz świadczenie usług spedycyjnych, w krajowym i międzynarodowych obrocie towarowym. Działając zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę przewożonych ładunków, niezależnie od wybranej gałęzi transportu oraz kierunku geograficznego.

Na terytorium Polski jesteśmy reprezentowani przez ponad 50 przedstawicielstw regionalnych oraz punktów dystrybucji towarów i przesyłek. Centrum Dystrybucji znajdujące się w Sękocinie Starym k. Warszawy, gdzie mieści się baza magazynowo – transportowa firmy, Agencja Celna oraz Miejsce Uznane Odpraw Celnych. Zapewniając pełną obsługę celną, firma nadaje i odprawia przesyłki do przewozu międzynarodowego, działa na zlecenie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, przechowuje powierzone towary we własnych magazynach, gwarantując klientom solidność i bezpieczeństwo powierzonych ładunków.

Posiadane doświadczenie, zdobyte podczas wieloletniej działalności w przewozach krajowych oraz w spedycji międzynarodowej, dysponowanie własną bazą magazynowo-celną, a także doświadczonym i odpowiedzialnym personelem daje pewność, że każdy kontrahent może liczyć na najwyższej jakości serwis zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Pragniemy poinformować iż nasza firma, Agencja Celna DOMA SERVICES Antoni Wnękowicz, posiada status upoważnionego przedsiębiorcy AEO w zakresie uproszczeń celnych. Status AEO to instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która została wprowadzona do porządku prawnego Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2008 r. celem stworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw oraz walki z terroryzmem. Przyznanie statusu AEO to uznanie przedsiębiorcy za Upoważniony Podmiot Gospodarczy, tj. podmiot uprzywilejowany, któremu przysługuje szereg udogodnień przy dokonywaniu obrotu towarowego. Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie.

 
 
 

Doma Services Antoni Wnękowicz is AEO Certificated Customs Broker