Podmioty gospodarcze

Strona główna/Obsługa celna/Podmioty gospodarcze

Odprawa celna – Podmioty gospodarcze

Import
– dopuszczenie do obrotu
– tranzyt

Eksport
– wywóz
– zwrot towaru za granice